Aanmelden

Bij aanmelding of interesse volgt een korte wederzijdse kennismaking.
We sturen een document waarin wij ons voorstellen en een invulformulier die belangrijk is voor de sessie
Hier vanuit beslissen we samen of we met elkaar verder gaan.

Al onze sessie's brengen wij in rekening. Wij sturen je achteraf een factuur.

Verantwoordelijkheid

As On Eagles Wings is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van As On Eagles Wings voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Investering

Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze ondernemers. Dit doen we door een goede relatie met elkaar te bouwen en te onderhouden. Tussen de sessies door houden wij contact.

We vinden het belangrijk om onze coachings-talenten op investeringsbasis (geen uurtje-factuurtje mentaliteit) in te zetten voor onze maatschappij en medemens.

Onze hoofd-doelgroep is de ondernemers, maar we investeren ook in particulieren waar we mee verbonden zijn.
- Indien nodig helpen we ondernemers op weg met aangepaste uurtarieven.
- Met een aantal ondernemers hebben we de afspraak om werkzaamheden voor elkaar te verrichten.
- Particulieren die op een bijzondere manier op ons pad komen en een zet in de goede richting nodig hebben, helpen we op weg.
- De keuze voor wel of niet (en in welke frequentie we) helpen baseren we op 'vraag en aanbod': Zijn onze talenten passend bij de hulpvraag en geloven wij dat we met elkaar voor de juiste verandering kunnen zorgen.
- We onderhouden ook relaties met een aantal jeugdigen.

Dit alles doen we in goed overleg en in een bepaalde verhouding van betaalde/vrijwillige uren.

Prijzen

Bij iedere sessie is een vrouwelijke- en mannelijke coach aanwezig.

Coaching voor starters (0-1 jaar): vanaf € 100,- p/u.
Coaching voor ondernemers: € 125,- p/u
Coaching voor MKB: € 200,- p/u
Powercoaching: € 125,- per sessie.

Alle prijzen zijn excl. BTW.

Coaching is in de meeste gevallen belastingaftrekbaar. De nota’s moeten daadwerkelijk zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Informeer bij jouw belastingadviseur.

Ga naar boven